مرکز اطلاعات تخصصی گسترش پهنه های پیاده و محدود بر خودرو
پارادیس
هدف مرکز اطلاعات گسترش پهنه‌های پیاده و محدود بر خودرو که به اختصار پارادیس نامیده می شود، معرفی و ترویج مفاهیم و مسائل گوناگون مرتبط با ایجاد و توسعه فضاهای شهری پیاده مدار و همه شمول و تمامی گونه‌های حرکتی همساز با این عرصه‌های همگانی، همچون دوچرخه سواری، حرکت با انواع چرخ های کوچک و سامانه های گوناگون حمل و نقل همگانی می باشد.


در مورد مدیر سایت
بنیان گذار پارادیس، دکتر خشایار کاشانی جو عضو هیات علمی دانشگاه، دکتری شهرسازی، کارشناس ارشد طراحی‌شهر‌‌ی و کارشاس ارشد معماری می باشد که پروژه های حرفه ای، دوره های آموزشی و انتشارات علمی متعددی را متمرکز بر فضاهای شهری پیاده مدار از حدود ۱۵ سال پیش تاکنون در کشور به انجام رسانده است.
رزومه دکتر خشایار کاشانی جو


گالری عکس