مرکز اطلاعات تخصصی گسترش پهنه های پیاده و محدود بر خودرو
درباره ما
نویسنده: پارادیس
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۱ بهمن ,۱۳۹۷ ,۱۴:۳۸:۴۹

مرکز اطلاعات گسترش پهنه‌های پیاده و محدود بر خودرو؛

(Pedestrian & Auto Restricted Area Development Information Center (PARADIC که به اختصار پارادیس نامیده می شود با هدف معرفی و ترویج مفاهیم مرتبط با ایجاد و توسعه فضاهای شهری پیاده مدار و همه شمول و بررسی و بازشناخت مسائل کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و مدیریتی- حقوقی موثر و متاثر و تمامی گونه‌های حرکتی همساز با این عرصه‌های عمومی همچون دوچرخه سواری، حرکت با انواع چرخ های کوچک و سامانه های گوناگون حمل و نقل همگانی در بهمن ماه ۱۳۹۷ توسط آقای دکتر خشایار کاشانی جو راه‌اندازی شده است.
با توجه به پیشینه بیش از نیم قرنی خودرومداری در شهرهای کشورمان که مشکلات متعددی همچون ترافیک و اتلاف وقت، آلودگی هوا و انواع بیماریهای مرتبط، از میان رفتن حس تعلق شهروندان، کمبود قلمروهای عمومی و تعاملات اجتماعی و در یک کلام، کاهش کیفیت زندگی شهری را سبب شده و به ویژه حرکت‌های ابتدایی که در حدود یک دهه اخیر جهت تغییر این رویکرد در برخی شهرهای ایران آغاز شده، به نظر می‌رسد که در حال حاضر، لزوم ایجاد مرکزی جهت مشاوره، آموزش، پژوهش و گسترش دانش تخصصی و نگرش‌های صحیح مرتبط با فضاهای شهری پیاده مدار و جلوگیری از فعالیتهای موازی و نادرست در این زمینه بیش از پیش ضروری می‌نماید.
مرکز اطلاعات گسترش پهنه‌های پیاده و محدود بر خودرو (پارادیس) که در عین حال عنوان آن، دو واژه “پا” و “را(ه)” و پسوند شباهت و شایستگی‌ساز “دیس” را در زبان فارسی به ذهن متبادر می‌نماید، کوششی در همین راستا بوده و امید دارد تا با همکاری و هم‌افزایی کلیه علاقمندان اعم از صاحبنظران، اساتید دانشگاهی، کارشناسان، مدیران شهری و دانشجویان بتواند به گسترش هرچه بیشتر فضاهای شهری پیاده‌مدار و محدود کردن خودرومداری در شهرهای ایران بپردازد.