مرکز اطلاعات تخصصی گسترش پهنه های پیاده و محدود بر خودرو
ارزیابی تطبیقی گذرگاه های همسطح و پل های عابر پیاده
نویسنده: پارادیس
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۱۰ بهمن ,۱۳۹۷ ,۰۱:۲۵:۰۲

ارزیابی تطبیقی گذرگاه های همسطح و پل های عابر پیاده در قابلیت پیاده مداری خیابان های شهری – مطالعه موردی: خیابان کریمخان زند شهر تهران

وقوع انقلاب صنعتی، رشد شهرنشینی و افزایش جمعیت بر مساحت شهرها تأثیر شگرفی گذاشته و سبب افزایش سرسام آور تعداد اتومبیل ها و خیابان هایی شده که با هدف تسهیل حرکت سواره به وجود آمدند. یکی از مهم ترین مشکلات مطرح در خیابان های شهری، تداخل عابر پیاده و سواره در گذر عرضی است که دغدغه ای اساسی برای شهروندان به شمار می رود.

نویسندگان:
خشایار کاشانی جو
واحد شهر قدس، تهران، ایران.
حامد محمدی
نعیمه صالحی

منتشر شده در فصل نامه علمی – پژوهشی مطالعات شهری – شماره ۲۸ – پاییز ۱۳۹۷