مرکز اطلاعات تخصصی گسترش پهنه های پیاده و محدود بر خودرو
تغییر شکل شهرها به‌وسیله توسعه حمل‌ونقل محور (TOD)
نویسنده: نویسنده وبسایت پارادیس
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۱۸ فروردین ,۱۳۹۹ ,۱۳:۵۳:۳۴

 

در حرکت شتابان مدنی شدن شهرهای جهان ، سرمایه گذاری های گسترده ای در سیستم های حمل و نقل عمومی (TOD) انجام می‌شود تا از افزایش حجم ترافیک جلوگیری شود. بیشتر سرمایه گذاری هایی که با رعایت اصول مهندسی انجام شده است، بر بهبود تحرک متمرکز شده اند، اما در به دست آوردن فرصت هایی برای تغییر شکل رشد شهرها در قالب های پایدار شهری ناموفق بوده اند. سرورو در این سخنرانی استدلال می‌کند که ایستگاه های حمل و نقل می‌توانند به قطب‌های مناسب توسعه‌ی فشرده ، پیاده محور و با کاربری مختلط تبدیل شوند. همچنین وی بیان می کند که یک تغییر اساسی در مفهوم سازی سرمایه گذاری های حمل و نقل در مقیاس بزرگ مورد نیاز است که آنها را به عنوان فرصت تحرک و شکل دهی به شهر، معرفی می‌کند و ساختاری برای هدایت رشد شهر در یک قالب شهری کم حجم تر، مختلط و پایدار فراهم می‌کند.

 

منبع : un-habitat