مرکز اطلاعات تخصصی گسترش پهنه های پیاده و محدود بر خودرو
کتاب پیاده راه ها؛ از مبانی طراحی تا ویژگی های کارکردی

به عنوان اولین منبع مکتوب در خصوص موضوع پیاده راه های شهری در سال ۱۳۸۹ توسط دکتر خشایار کاشانی جو نگارش شد و در حال حاضر، مرجع اصلی حرفه ای و دانشگاهی در این زمینه میباشد. به دلیل استقبال فراوان مخاطبان، چاپ دوم کتاب مذکور در سال ۱۳۹۳ منتشر شد.   پیشگفتار امروزه، کیفیت و جذابیت فضاهای عمومی شهری به […]

ادامه مطلب